Slide background
Slide background
Slide background

O meni

Rođen sam 6. siječnja 1972. u Buenos Airesu, kao dijete hrvatskih iseljenika. Diplomirao sam politologiju i međunarodne odnose na Katoličkom sveučilištu u Argentini. Na istom sveučilištu diplomirao sam i novinarstvo. U Zagrebu sam završio Diplomatsku akademiju, a na World Politics Institute u Washingtonu postdiplomski tečaj o upravljanju krizama.

Prije povratka u Hrvatsku bio sam aktivan član hrvatske iseljeničke zajednice u Buenos Airesu. Bio sam predsjednik Hrvatskih katoličkih sveučilištaraca u Argentini i član Međudruštvenog odbora hrvatskih organizacija u Buenos Airesu. Kao novinar sam napisao više članaka o Hrvatskoj u argentinskim medijima. U svibnju 1990. sam intervjuirao dr. Franju Tuđmana za dnevni list La Nacion, a 1991. i 1992. sam kao dopisnik dnevnika El Cronista i radija America izvještavao o agresiji na Republiku Hrvatsku.